องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Data)
folder ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ.
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1
ลอกท่อที่อุดตันและฉีดน้ำ เส้นหน้าตลาดสดอบต.ช้างเผือก
โครงการเข้าค่ายวิชาการด้านการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา
โครงการเข้าค่ายวิชาการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมกำหนดทิศทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์ "นโยบายสำคัญ 10 ประการของกระทรวงมหาดไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนสายบ้านแดง-โนนม่วง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้22,634
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)49,422
ทั้งหมด 121,923


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก