องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลช้างเผือกสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 [22 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [22 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบบูรณาการระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [13 มีนาคม 2566]
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร ไหว้ขอพรพระธาตุอรหันต์ และเที่ยวชมดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว [13 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร... [10 มีนาคม 2566]
ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลช้างเผือกสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [8 มีนาคม 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [7 มีนาคม 2566]
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566 [2 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566- 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
ออกสำรวจวัดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในเขตตำบลช้างเผือก [24 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 10 (ทั้งหมด 242 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก