องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-420-6145
นางสาวจิราภรณ์ น้อยห้างหว้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 093-337-3690
นางสาวปิ่นกนก ทอนศรี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
โทร : 084-477-8436
นางสาวนุชนาฎ โหน่งกดหลด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0807547736


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก