messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group คณะผู้บริหาร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 081-979-8036
ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์
รองนายก อบต.
โทร : 081-954-4513
นางสาวภัททิรา สวัสดิ์พาณิชย์
รองนายก อบต.
โทร : 084-938-0847
ดร.พยัคฆ์เพชร แสนคำ
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-277-8032

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก