messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
อยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจใครง่ายๆ เหมือนที่เคย
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
อยากผ่อนคลาย…แต่กลายเป็นทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
เรียนรู้เข้าใจ (ผู้สูงวัย)…และใส่ใจในสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
เตือนภัย โดนโกงออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
อันตราย หากปล่อยเด็กนั่งเล่นน้ำลำพัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
งบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 40
ประขาสัมพันธ์ กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 1.โรคตะกั่ว 2.โรคจากแอสเบสตอล(แร่ใยหิน) 3.โรคจากฝุ่นซิลิกา 4.โรคจากภาวะอับอากาศ 5.โรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช 6.โรคตะกั่ว 7.โรคจากฝุ่น PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะในที่โล่งเด็ดขาดช่วงฤดูแล้ง และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลช้างเผือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 42
find_in_page รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก