messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองช่าง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิชัย เชิงหอม
พนักงานขับรถยนต์
นายลิขิต คามวัลย์
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริลักษณ์ คำสอน
จ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก