messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview166

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
อันตราย หากปล่อยเด็กนั่งเล่นน้ำลำพัง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
เตือนภัย โดนโกงออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
เรียนรู้เข้าใจ (ผู้สูงวัย)…และใส่ใจในสัญญา grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงิน 500,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารทรงโดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview204
ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนสายบ้านแดง-โนนม่วง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview199

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview140
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview134
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview142
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : pageview134

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview121

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก