messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (O10)
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ สำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page คู่มือการใช้ทร้พย์สินของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก สำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก