องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O14)
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการใช้ทร้พย์สินของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก