messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Data)
folder ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ขอพรผู้สูงอา ยุประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 (จุดบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน/ด่านชุมชน) ณ หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 1 บ้านเปลือย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมสำรวจความเสียหายช่วยเหลือเบื้องต้น ราย นายบรรยง งามหอม
งานป้องกันออกระงับเหตุ เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน นายบรรจง งามหอม
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลช้างเผือกสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2567
ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2567
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตำบลขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
อันตราย หากปล่อยเด็กนั่งเล่นน้ำลำพัง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
เตือนภัย โดนโกงออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
เรียนรู้เข้าใจ (ผู้สูงวัย)…และใส่ใจในสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
อยากผ่อนคลาย…แต่กลายเป็นทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
อยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจใครง่ายๆ เหมือนที่เคย
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ประกาศประกวดราคาจ้าง ถนนสายบ้านแดง-โนนม่วง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายก อบต.ช้างเผือก
โทร : 081-9758036

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้910
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,976
ทั้งหมด 165,861


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก