องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางสาวสุวรรณี สิมมา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 065-1238741


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก