messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอัยยา เขตแวงควง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พันจ่าเอกธีราพิเชฐ์ พรมจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัติพงษ์ หงษ์ศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางรุ่งทิวา สุวรรณโท
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก