messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)
find_in_page กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็น ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ก้าวแรกของการจัดบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
find_in_page กิจกรรมการประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ในพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมกำหนดทิศทางเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
กิจกรรมร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
กิจกรรมการประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก