messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางมุกดา นันทะเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 085-696-7969
นางบุญเลิศ นำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-113-1847
นางอนงค์ กัญญาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-847-3426
นางสุรีพรรณ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
คนงานทั่วไป
โทร : 094-505-0994
นางสาวสุนันทา กัญญาคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 093 4507040

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก