ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมและสนับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง