ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค Acer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง