ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง