ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง