องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566- 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566
รายละเอียด : 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ 2566- 2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก