องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 2 มีนาคม 2566 ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566 นำโดย นายสันติภาพ สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนประชาคม ส.อบต. ผอ.ร.ร.ช้างเผือกวิทยาคม ผอ.ร.ร.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ผอ.รพสต.บ้านคำพรินทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก