messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด : วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก