องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร ไหว้ขอพรพระธาตุอรหันต์ และเที่ยวชมดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. น. นายสันติภาพ สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร ไหว้ขอพรพระธาตุอรหันต์ และเที่ยวชมดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว พร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับคณะผู้พิทักษ์ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ จำนวน 8,000 บาท ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด กรุงเทพมหานคร อย่างสูงยิ่ง
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก