messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลช้างเผือก
รายละเอียด : วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ และอสม ลงพื้นที่ ออกประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน การคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นขั้นตอนแรกของการเก็บข้อมูลสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การบ่งชี้ภาวะสุขภาพ และทราบความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก